W zeszłych miesiącach Youtube i różne portale przeżywają prawdziwe oblężenie. Mamy możliwość oglądać mnóstwo filmików oraz zdjęć osób, jakie ćwiczą.